Banner

Clubactiviteiten opgeschort wegens coronamaatregelen overheid

CASINO CYCLING TEAM KNOKKE

De hoofdactiviteit van het Casino Cycling Team Knokke is fietsen. We zijn een groep van een duizendtal fietsers-vrienden. Samen uit, samen thuis! Onze leden komen van overal in het Vlaamse landsgedeelte (met een klein aantal uit Brussel en Wallonië, alsook Nederland) uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden. Door de grote verscheidenheid zijn we gekend over geheel België en hebben we het grote voordeel dat we in verschillende groepen kunnen rijden: dus voor elk wat wils.

volg ons

word nu lid

elke dag start om 9.30uur

aan het Casino Knokke
ritten van 65 tot 85 km
in verschillende groepen

groepen

Kledij

kledij

meer info

praktische info

Er wordt elke dag van het jaar gefietst. We starten steeds om 9.30 uur aan het Casino voor de Canadasquare (zuidkant) te Knokke voor een tocht van ongeveer 65 tot 85 km, in verschillende groepen (naargelang snelheid).

lees verder

Mallorca

AFGELAST zondag 17 mei t.e.m. zondag 24 mei 2020
Mallorca

Fandag

AFGELAST zondag 2 augustus 2020
Fandag

Activiteiten

Café Des Nations

 

 

meer info

nieuws

Nieuwsbrief 05/03/2021
05-03-2021

Beste,

ik wil je op de hoogte brengen van de versoepeling, die het Overlegcomité vandaag heeft bekendgemaakt, m.b.t. de wielersport die geldt vanaf maandag 8 maart 2021 (dit weekend blijven de voorgaande maatregelen van kracht):

  • Samenkomen buiten mag met maximaal 10 personen (voorheen 4). Dus fietsen in groep kan tot maximaal 10 fietsers, mits respecteren van de afstandsregel.

Onderstaande maatregelen blijven ongewijzigd:

  • Activiteiten in clubverband zijn niet toegelaten. Hierin komt misschien vanaf april 2021 verandering. Op het Overlegcomité van vrijdag 26 maart 2021 wordt beslist over een eventuele aanpassing. We volgen dit nauwgezet op en bekijken wat haalbaar is afhankelijk van het toegelaten aantal deelnemers.
  • Niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland zijn verboden. Recreatie (waaronder fietsen) is niet-essentieel. Dus fietsen in o.a. Nederland is verboden, zelfs alleen.

Ik wil ook vragen om niet zomaar aan te sluiten bij een andere groep, die zich aan de regels houdt.

Lidgeld 2021

Ondertussen hebben 865 leden, bijna 3/4, hun lidmaatschap voor 2021 verlengd. Waarvoor mijn oprechte dank en waardering, dit biedt voor onze club een mooi toekomstperspectief. Mocht u geen kostennota gekregen hebben (ook niet in de spamfolder?), neem dan contact via admin@casino-team.be. Of schrijf 60 EUR over met als mededeling 'Lidgeld' gevolgd door je volledige naam op rekeningnummer BE71 9531 3354 0269. Wie voor 8 maart 2021 zijn lidgeld heeft voldaan sturen we eind maart 2 gratis buffs (gesponsord door Beobank) op.

Ook als je niet langer lid wenst te zijn, graag een reactie op dit bericht.

De maatregelen en het gemis van fietsen in clubverband wegen bij velen zwaar door, maar ik heb er goede hoop in dat het vanaf nu alleen maar beter kan worden. Ik wil je bedanken voor het goed opvolgen van de regels.

Hopelijk tot snel, stay safe!

Namens het bestuur,

Rudi Lippens,
Voorzitter,
Casino Cycling Team Knokke.

Nieuwsbrief 06/02/2021
06-02-2021

Beste,

we verwachten onze clubactiviteiten te mogen hervatten vanaf april. Hopelijk gaat dit gepaard met mooi fietsweer zodat we ons met z'n allen, na een donkere periode (zowel letterlijk als figuurlijk), kunnen opladen voor een mooie zomer.

Lidgeld 2021

Ondertussen zouden alle leden (met uitzondering van nieuwe leden) een kostennota via e-mail gekregen hebben met uitnodiging om het lidgeld voor 2021 te voldoen. Mocht u geen kostennota gekregen hebben (ook niet in de spamfolder?), neem dan contact via admin@casino-team.be? Gebruik zeker de gestructureerde mededeling om over te schrijven (niet als tekst bij de gewone mededeling maar als gestructureerde mededeling, buitenlandse leden kunnen wel deze gewone mededeling gebruiken).

Mag ik vragen deze kostennota binnen de betaaltermijn van 30 dagen te voldoen. We sturen immers vanaf medio maart de gratis buffs (gesponsord door Beobank) naar de leden die hun lidgeld hebben voldaan.

Wil je ook de naam- en adresgegevens controleren? Indien gewijzigd, reageer via e-mail.
Ook als je niet langer lid wenst te zijn, graag een reactie op dit bericht.

Attest terugbetaling mutualiteit

U kunt een attest voor terugbetaling door uw mutualiteit aanvragen via e-mail aan gaston@casino-team.be. Vermeld hierbij bij welke mutualiteit u bent aangesloten en als u documenten al dan niet kunt afdrukken (zoniet sturen we u dit per post). Wij bieden u deze extra service met plezier aan.

Met sportieve groeten,

Rudi Lippens,
Voorzitter.

Nieuwsbrief 01/01/2021
01-01-2021

Beste,

het bestuur van het Casino Cycling Team Knokke wenst jou en jouw familie een sportief, hoopvol en gezond 2021.

2020 was een uitzonderlijk jaar. Je miste waarschijnlijk de normale clubwerking zonder de vele coronamaatregelen. Een familie waar naast het sportieve ook het sociale aspect waardevol is, een gezellige babbel op en naast de fiets maakt immers het verschil. Maar toch maakten we er, onder de omstandigheden, het beste van.

Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor de inzet en discipline in de periodes dat we toch mochten fietsen in clubverband. In 2021 hoop ik in het voorjaar groen licht te krijgen om onze activiteiten te hervatten, met de ervaring die we hebben opgedaan zijn we er in ieder geval klaar voor. We hebben niet stilgezeten en reeds een aantal zaken voorbereid om op een verantwoorde manier de clubwerking te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat dit voor iedereen een meerwaarde zal zijn, we houden je op de hoogte.

Kledij

2021 is ook het laatste jaar dat we in de huidige kledij fietsen, vanaf 2022 zullen we dus in het nieuw rijden. Ook hiervoor zijn we voorbereidingen aan het treffen.
Er is besloten om dit jaar geen (oude) winterkledij meer bij te bestellen, de voorraad hiervan is nagenoeg uitgeput (er loopt nog een bestelling voor leden die eind 2020 hebben besteld).

Lidmaatschap

We sluiten 2020 af met 1175 betalende leden (waarvan ruim 10% vrouwen). We willen het lidgeld laag houden, in 2021 blijft het dan ook 60 EUR voor actuele leden. Leden in 2021 zullen dit jaar een gratis Casino Cycling Team Knokke buff krijgen toegestuurd aangeboden door Beobank.

Gelieve je lidgeld nu nog niet over te schrijven! Je krijgt hiervoor binnen enkele weken een kostennota via e-mail toegestuurd (tenzij u in 2020 nieuw lid werd).

Net zoals vorig jaar zullen we in de drukkere zomerperiode zorgen voor motorbegeleiding. Dit is ongetwijfeld een meerwaarde naar veiligheid toe en een hulp voor onze wegkapiteins en hun assistenten. Een initiatief die trouwens veel waardering kreeg, niet alleen door de leden maar ook het gemeentebestuur en de lokale politie Knokke-Heist.

Ik wens alle leden en het bestuur te bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar, ook de vele wegkapiteins en hun assistenten bedankt voor jullie inzet!
Bedankt aan onze sponsors die ons in deze moeilijke periode blijven steunen. Ook dank aan het gemeentebestuur en de lokale politie Knokke-Heist voor de samenwerking.

Blijf sporten, blijf fietsen en hopelijk tot snel. We missen jullie… blijf gezond!

Namens het bestuur van het Casino Cycling Team Knokke,
Voorzitter Rudi Lippens.

Onze sponsors