Praktische info

Systeem

Er wordt elke dag van het jaar gefietst. We starten steeds om 9.30 uur aan het Casino voor de Canadasquare (zuidkant) te Knokke voor een tocht van ongeveer 65 tot 85 km, naargelang de groepen. Rond 12 uur eindigen we de ritten met stopplaats aan ons clubokaal 'Des Nations', gelegen tegenover het station van Knokke.

Door het steeds groter wordend aantal deelnemers hebben we het voordeel dat we ons kunnen splitsen in groepen (6). Wanneer er veel leden zijn wordt er gesplitst vanaf de Casino en dit om de minuut (volgorde 1, 2, 3, ...).

Alle groepen rijden aan het Oosthoekplein rechtdoor (Paulusstraat) en splitsen waar mogelijk in hun respectievelijke groepen.

Meer info over de groepen, zie onze pagina 'Groepen'.

Tip: rijd in de groep die je aankunt, niet in de groep die je denkt aan te kunnen! Kies bij veel wind eventueel een tragere groep. Rijd veilig, steeds maximum met 2 naast elkaar. Het dragen van een valhelm is verplicht.

Veiligheid

Klik op hier of op onderstaande afbeelding om de flyer te bekijken.

Veiligheid

Extra ritten

Zie pagina 'Activiteiten'.


Verzekering

Regelmatig fietsen we samen in groep. Helaas worden er enkelen het slachtoffer van een valpartij. Telkens rijst de vraag: “Wat moet er nu gebeuren?”.  Een kleine leidraad is dan ook meer dan welkom.

Fietsongeval met opname in het ziekenhuis

Er wordt u een ligdag aangerekend! Heeft u een persoonlijke hospitalisatieverzekering, dan zal deze verzekering alle medische kosten vergoeden, tot 3 maanden na de opname in het ziekenhuis. Wanneer toch nog de schade aangeven bij Allianz: kosten na deze 3 maanden, bij eventuele vrijstelling in de hospitalisatieverzekering (bijlage 1)

Fietsongeval met verzorging in het ziekenhuis/huisarts

Geen tussenkomst van hospitalisatieverzekering! Steeds de bijgevoegde lichamelijke ongevallen aangifte (bijlage 1) invullen en bezorgen aan makelaar op info@lvbk.be. De polis dekt de medische kosten t.g.v. een ongeval en/of kosten van de eerste prothese tot € 1.239,47 na mutualiteit. Bijgevoegd vindt u tevens een kopie van de bijzondere en algemene polisvoorwaarden.

Fietsongeval met 'derden'

Kan er tevens een andere aansprakelijke derde aangeduid worden, dan kan uw materiele schade (bril, fiets, kledij, …) verhaald worden op deze verantwoordelijke derde.  Dan dient u eveneens de schade aangifte BA te vervolledigen en ons toe te sturen info@lvbk.be (bijlage 2).  Berokkent u schade aan een derde tijdens de fietsrit, dan dient u deze documenten te vervolledigen zodanig dat de tegenpartij kan vergoed worden (bijlage 2).

Meer info

Heeft u bijkomende vragen? Aarzel niet om LVBK te contacteren. Graag verwachten zij van u binnen de 14 dagen na een fietsongeval het relaas van het gebeuren. De medische kosten kan u steeds in een latere fase bezorgen.

LVBK BVBA
Mevrouw Katleen Van Bogaert
+32 3 760 69 80
www.lvbk.be
info@lvbk.be

Mallorca

zondag 17 mei t.e.m. zondag 24 mei 2020
Mallorca

Fandag

begin augustus 2020
Fandag